Praktisk informasjon

Innbetalinger gjøres til:

Siddis Brass
v/Berit Berentsen
Bankgiro nr. 3201.21.87342

Partiturer sendes til:

Siddis Brass
v/ Tore Koppang
Agneveien 19
4319 Sandnes.

Slagverkspørsmål:

Steffen Rogne
Mob: 91 6 39 727
Epost: steffen.rogne@gmail.com

 

Reglement

Slagverksoversikt

Billetter