Påmelding og inforegistrering

Siddis Brass ble arrangert første gang i 1983, og tar i bruk hele Bjergsted musikkpark med alle Stavanger Konserthus sine saler så vel som Eikenessalen (LKS) hos Universitetet i Stavanger, fakultet for utøvende kunst. Vi er stolte av dette fantastiske anlegget og håper du vil bli med oss inn, enten som deltaker, publikummer – eller begge deler!  

Årets arrangement finner sted lørdag 4. november.  

Siddis Brass følger opp den gode tradisjonen og innbyr til en begivenhetsrik musikkhelg i Stavanger; først med konkurranse, deretter festkonsert og til slutt Brass Night.  

Siddis Brass er i år 40 år, fra oppstartsåret med 10 deltakende korps i én divisjon har antallet vokst til rundt 60 brassband fra store deler av landet fordelt på fem divisjoner. En god miks av nasjonale og internasjonale dommere, gamle «ringrever» så vel som nye fremadstormende talenter, dømmer i de ulike divisjonene.  

Konkurransen starter tidligst kl. 9.00 og skal være ferdig innen kl. 20.00.  

Spilletid på scenen:  

· Elite- og 1. divisjon : 24 minutter  

· 2. divisjon : 21 minutter  

· 3. divisjon : 19 minutter  

· 4. divisjon : 18 minutter  

Tidene gjelder fra første til siste tone, medregnet pauser og applaus!  

Påmelding – kun elektronisk!  

Påmeldingsavgift pr. korps er kr 11.000. Påmelding skjer bare via våre nettsider (https://www.siddisbrass.no/) og er gyldig etter at dere har betalt depositum på kr 2000,- innen 25. juni.  

Husk å påføre korpsnavn og hva betalingen gjelder på alle innbetalinger!  

Vennligst dobbeltsjekk at dette blir gjort, da det dessverre alltid er noen som  «glipper». Depositum blir ikke refundert ved evt. avmelding, men blir selvsagt trukket fra korpsets sluttfaktura. Restbeløpet betales på sluttfaktura. 

Billetter 

Forhåndsbestilling av billetter til BrassNight skjer innen 1. oktober. Egen mail med fremgangsmåte og prisinformasjon vil bli sendt til e-postadressen som korpset melder seg på med. 

Årets festkonsert – Fanfare Ciocarlia 

Er dere klare for verdens raskeste sigøyner-orkester?  Fanfare Ciocarlia er klare for årets BrassVors! Bandet er opphavet til den store bølgen av balkanbrass som har tatt verden med storm, og er kjent fra flere filmer og Nobelkonserten i 2012. Zetlitz kommer til å bli fylt av galskap, energi, dansing og rett og slett et fyrverkeri av et orkester før vi får årets resultater. Dette blir årets happening og en storsatsing vi i Siddis Brass er stolte av å dele med dere i vårt jubileumsår.  

https://www.asphalt-tango.de/artists/fanfare-ciocarlia

Konserten er i salg for alle, også deltakere utenfor brassfamilien og er allerede i salg på konserthuset sine nettsider så vi anbefaler på det sterkeste å løse billett så raskt som mulig. 

Denne konserten har 18 års aldersgrense. Det er anledning også for konsertgjengere under 18 år å delta, men da må konserthuset sitt vergesystem benyttes, se mer info i lenke under. 

Endringer i reglement 

I forkant av årets arrangement gjør vi noen endringer i reglementet for å tydeliggjøre vår hensikt med en underholdningskonkurranse. Siddiskomiteen, sammen med sitt eksterne musikalske råd, har jobbet med innspill fra korpsene og kommer med oppdatert reglement. 

Tidligere har ikke dommerne kunne vurdere underholdningselementet i konserten, dette har vært forbeholdt en egen underholdningsdommer i elitedivisjonen – men heller ikke her har underholdning spilt inn i det endelige resultatet.  

Det vi gjør nå er i hovedsak to ting: Vi integrerer underholdning i bedømmingen og vi belønner de beste underholdningsbidragene i form av en egen pris i alle divisjoner. 

Måten dette vil foregå på er at de to dommerne som tidligere har vurdert musikk på en skala fra 0-100 og program på en skala fra 1-10 nå kun skal rangere korpsene, der de nå også skal ta hensyn til underholdningselementer. Det musikalske skal telle klart mest, men i situasjoner det to-tre korps spiller jevngodt vil det være det korpset som også underholder best som går foran. Vi kommer ikke til å operere med prosenter eller poenger som skal slås sammen, så her blir det en ren rekkefølge som dommerparene leverer fra seg (i tillegg til å kåre divisjonens beste underholdningsbidrag og solistinnslag). 

Siden vi ikke har poengsystem vil overskridelse av tiden nå medføre at man rykker ned en plassering per påbegynte minutt (kontra det å miste et poeng per minutt som tidligere) 

Det vil derfor lønne seg å velge underholdningsmusikk, spille den underholdende og spille innenfor de tidsrammene som gjelder. Dette har altså ikke vært et problem frem til nå, men vi ønsker at hensikten vår, som mange korps bruker tid og ressurser på, også skal gjenspeiles i reglementet. 

Generelt  

Meld korpset på i den divisjonen der dere føler dere hjemme. Ta utgangspunkt i tidligere Siddis Brass- og/eller NM-deltakelser. Vi gjør oppmerksom på at det er begrensninger på antall korps i hver divisjon, og derfor vil Siddis Brass forbeholde seg retten til å fordele eller begrense antallet påmeldte i hver divisjon. Berørte korps blir kontaktet. Divisjonsplassering blir presentert på våre nettsider. 

Meldefrist for alle korpskollisjoner er 1. oktober. Siddis Brass kan ikke forholde seg til kollisjoner meldt etter denne fristen. Trekning av spillerekkefølge blir gjort rett etter denne fristen og blir publisert på hjemmesiden så snart den er klar. 

Siddis Brass er en underholdningskonkurranse, og vi oppfordrer korpsene til å velge et repertoar deretter. Musikalsk innhold og fremførelse blir vurdert av et kyndig og suverent dommerpanel. Som deltakende korps i Siddis Brass aksepterer dere at fremføringen deres strømmes på internett, og at dette materialet også er tilgjengelig for ettertiden. Sørg for å bruke musikk som er lov å fremføre. Vi i Siddis Brass er opptatt av at rettighetene til arrangører og komponister blir ivaretatt, og melder alle fremføringer inn til TONO.  

Siddis Brass disponerer øvingslokaler i flere kategorier som kan leies. Send en e-post merket ’Øvingsrom’ og angi behov og tid, så vil vi fordele øvingstid så godt som mulig. 

All skriftlig kommunikasjon går via e-post, så vennligst hold oss oppdatert om korpsets korrekte e-postadresse(r). Merk epost med tydelig korpsnavn og tema i emnefeltet.  

Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål! Våre nettsider vil også gi oppdatert informasjon etter at påmeldingsfristen er ute. Følg oss gjerne også på facebook.com/siddisbrass 

Kontaktperson for Siddis Brass:  

Jan Arve Hammerseth – post@siddisbrass.no 

FRISTER  

25. juni Påmeldingsfrist, innbetaling av depositum på kr. 2000,-. Påmelding skjer via nettsidene, www.siddisbrass.no 

1. oktober 

– Frist for innsending av medlemslister.  

– Frist for forhåndsbestilling av billetter til BrassNight. 

Husk: Ingen etterbestilling eller refusjon av deltageravgifter/billetter etter 1. oktober.  

– Meldefrist for eventuelle kollisjoner for dirigent/medlemmer/korps.  

– Sjekk programmet på program.no eller våre nettsider for korrekt korpsnavn og navn på dirigent, meld tilbake om eventuelle feil.  

– Spillerekkefølgen blir publisert på våre nettsider umiddelbart etter trekningen  

20. oktober  

– Frist partiturer:  

  • Elite og 1. divisjon: Innsending 3 sett papirkopier.  
  • 2., 3., og 4. divisjon: Innsending 2 sett papirkopier.  
  • Alle divisjoner: Opplasting av digital versjon i påmeldingsskjema. 

Partiturene må ligge i spillerekkefølge, og det enkelte stykke skal være stiftet/festet sammen. Partiturene vil ikke bli returnert. 

– Frist for innsending av sitteplaner og slagverkoppsett og eventuelle behov for A/V-teknisk utstyr på scenen. Kostnaden ved slike behov må dekkes av deltakerkorpset. Konserthuset opererer med dagleie, så hvis flere har samme behov for slikt utstyr deles kostnaden for det mellom de korpsene som bruker det. 

– Frist for innsending av programrekkefølge/omtale.