Påmelding og inforegistrering

Siddis Brass har siden 2012 funnet sted i Stavangers nye konserthus i Bjergsted musikkpark. Vi er stolte av dette fantastiske konserthuset og håper du vil bli med oss inn, enten som deltaker, publikummer – eller begge deler!  

Årets arrangement finner sted lørdag 5. november.  

Siddis Brass følger opp den gode tradisjonen og innbyr til en begivenhetsrik musikkhelg i Stavanger; først med konkurranse, deretter festkonsert og til slutt Brass Night.  

Siddis Brass startet opp i 1983 med 10 deltakende korps i én divisjon. I dag har antallet vokst til rundt 60 brassband fra store deler av landet, fordelt på fem divisjoner. En god miks av nasjonale og internasjonale dommere, gamle «ringrever» så vel som nye fremadstormende talenter, dømmer i de ulike divisjonene.  

Konkurransen starter tidligst kl. 9.00 og er ferdig senest kl. 20.30.  

Spilletid på scenen:  

· Elite- og 1. divisjon : 24 minutter  

· 2. divisjon : 21 minutter  

· 3. divisjon : 19 minutter  

· 4. divisjon : 18 minutter  

Tidene gjelder fra første til siste tone, medregnet pauser og applaus!  

Festkonserten går i Stavanger konserthus lørdag kveld og blir etterfulgt av resultater og premieutdeling. Vi kan love en underholdende og flott festkonsert før den spennende annonseringen av dagens resultater, solistpriser og gavepremier. 

Påmelding – kun elektronisk!  

Påmeldingsavgift pr. korps er kr 10.000. Påmelding skjer bare via våre nettsider og er gyldig etter at dere har betalt et depositum på kr 2000,- kontonummer 3201.21.87342 innen 15. juni.  

Husk å påføre korpsnavn og hva betalingen gjelder på alle innbetalinger!  

Vennligst dobbeltsjekk at dette blir gjort, da det dessverre alltid er noen som «glipper». Depositum blir ikke refundert ved evt. avmelding, men blir selvsagt trukket fra korpsets sluttfaktura. Restbeløpet betales på sluttfaktura.

Billetter 

Forhåndsbestilling av billetter til festkonsert og Brass Night skjer innen 1. oktober. Egen mail med fremgangsmåte og prisinformasjon vil bli sendt til e-postadressen som korpset melder seg på med.

Billettpriser  

Billettpriser ved bestilling (via korpset) innen 1. oktober er:

 • Festkonsert: kr. 200,- + avgift (20kr)
 • Brass Night: kr. 200,-

For billettsalg etter 1.oktober  

 • Festkonsert/BrassVors: kr. 275,- ink. avgift
 • Brass Night: kr. 250,- pr. billett  
 • Konkurranse:
  • Voksne: 200,-
  • Barn/honnør: 100,-
  • Skolekorpsmedlemmer går gratis.

NB! Det er ingen etterbestilling/refusjon av deltakeravgifter eller billetter etter 1. oktober. Ønsker man å kjøpe flere billetter etter denne dato må det gjøres i konserthuset på selve konkurransedagen. 

Generelt  

Meld korpset på i den divisjonen der dere føler dere hjemme. Ta utgangspunkt i tidligere Siddis Brass- og/eller NM-deltakelser. Vi gjør oppmerksom på at det er begrensninger på antall korps i hver divisjon, og derfor vil Siddis Brass forbeholde seg retten til å fordele eller begrense antallet påmeldte i hver divisjon. Berørte korps blir kontaktet. Divisjonsplassering blir presentert på våre nettsider. 

Meldefrist for alle korpskollisjoner er 1. oktober. Siddis Brass kan ikke forholde seg til kollisjoner meldt etter denne fristen. Trekning av spillerekkefølge blir gjort rett etter denne fristen og blir publisert på hjemmesiden så snart den er klar. 

Siddis Brass er en underholdningskonkurranse, og vi oppfordrer korpsene til å velge et repertoar deretter. Musikalsk innhold og fremførelse blir vurdert av et kyndig og suverent dommerpanel. Som deltakende korps i Siddis Brass aksepterer dere at fremføringen deres strømmes på internett, og at dette materialet også er tilgjengelig for ettertiden. Vi i Siddis Brass er opptatt av at rettighetene til arrangører og komponister blir ivaretatt, og melder alle fremføringer inn til TONO.  

Siddis Brass disponerer øvingslokaler i flere kategorier som kan leies. Send en e-post merket ’Øvingsrom’ og angi behov og tid, så vil vi fordele øvingstid så godt som mulig. 

All skriftlig kommunikasjon går via e-post, så vennligst hold oss oppdatert om korpsets korrekte e-postadresse(r). Merk epost med tydelig korpsnavn og tema i emnefeltet.  

Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål! Våre hjemmesider vil også gi oppdatert informasjon etter at påmeldingsfristen er ute. Gi tilbakemelding om dere savner noe på våre hjemmesider. 

Følg oss gjerne også på facebook.com/siddisbrass 

FRISTER  

15. juni Påmeldingsfrist, innbetaling av depositum på kr. 2000,-. Påmelding skjer via nettsidene, www.siddisbrass.no/pamelding 

1. oktober 

– Frist for forhåndsbestilling av rabatterte billetter til Festkonsert og Brass Night. 

Husk: Ingen etterbestilling eller refusjon av deltageravgifter/billetter etter 1. oktober.  

– Frist for innsending av medlemslister.  

– Meldefrist for eventuelle kollisjoner for dirigent/medlemmer/korps.  

– Sjekk programmet på program.no eller våre nettsider for korrekt korpsnavn og navn på dirigent, meld tilbake om eventuelle feil.  

– Spillerekkefølgen blir publisert på våre nettsider umiddelbart etter trekningen  

20. oktober  

– Frist partiturer:  

 • Elite og 1. divisjon: Innsending 3 sett papirkopier.  
 • 2., 3., og 4. divisjon: Innsending 2 sett papirkopier.  
 • Alle divisjoner: Opplasting av digital versjon i påmeldingsskjema. 

 Partiturene må ligge i spillerekkefølge, og det enkelte stykke skal være stiftet/festet sammen. Partiturene vil ikke bli returnert. 
 

– Frist for innsending av programrekkefølge/omtale.  

– Frist for innsending av sitteplaner og slagverkoppsett og eventuelle behov for A/V-teknisk utstyr på scenen. Kostnaden ved slike behov må dekkes av deltakerkorpset. Konserthuset opererer med dagleie, så hvis flere har samme behov for slik utstyr deles kostnaden for det mellom de korpsene som bruker det.