Reglement

INFORMASJON TIL DELTAGENDE KORPS:

Det er åpen bedømming i samtlige divisjoner. Dette endrer ikke «Retningslinjer for dommere», dvs. at det ikke gis poeng for sceneopptreden og/eller andre  «effekter».

RETNINGSLINJER FOR DOMMERE:

Siddis Brass er en akustisk underholdningskonkurranse.
Korpsene står fritt til å velge repertoar, men musikken skal være rettet inn mot å underholde en «vanlig» publikummer. Repertoaret bør vise korpsets spennvidde så vel musikalsk som klangmessig, og det bør være tilpasset korpsets divisjonsplassering.
Dommerne har til disposisjon 100 poeng for musikalsk fremførelse og 10 poeng for vurdering av programmets. For elitedivisjon er det egen underholdningspris med egen dommer, kun vinner annonseres. Korpsene får oppgitt en poengsum for fremførelse og en for programinnhold.
Summen av disse avgjør korpsets plassering. Dommerne skal vektlegge musikalsk fremføring og programmets innhold, ikke sceneopptreden (-show) eller bruk av eksterne effekter. De tre beste korpsene i hver divisjon skal skilles poengmessig. Ved ellers lik poengsum går det korpset foran som har høyest poengsum for musikalsk fremførelse.
For alle divisjoner skal det velges en solist som spiller et instrument som normalt finnes i et brassband.
Korpsets program, fra første til siste tone, skal ikke overstige 24 minutter i elite- og 1. divisjon, 21 minutter i 2. divisjon, 19 minutter i 3. divisjon og 18 minutter i 4. divisjon. Korps som overstiger tiden trekkes med 1 poeng for hvert minutt utover 1 minutt (
inntil 1 min ”overtid” 0 poengtrekk, 1- 2 min gir 1 poeng trekk, 2-3 min 2 poeng – osv.). Tid blir dokumentert av scenepersonell.

Dommerne skriver ned kommentarer til de stykkene korpset framfører. Disse vil være tilgjengelige for korpsene etter konkurransens premieutdeling. Dommernes avgjørelse er suveren.

Adjudicator instructions

NMF Retningslinjer for dommere.