Velkommen til Siddis Brass, lørdag 3. november 2018

Siddis Brass har siden 2012 funnet sted i Stavangers nye konserthus i Bjergsted musikkpark. Vi er stolte av dette fantastiske konserthuset og håper du vil bli med oss inn, enten som deltaker, publikummer – eller begge deler!

Årets arrangement finner sted lørdag 3. november.

Siddis Brass følger opp den gode tradisjonen og innbyr til en begivenhetsrik musikkhelg i Stavanger; først med konkurranse, deretter festkonsert og til slutt BrassNight. Siddis Brass startet opp i 1983 med 10 deltakende korps i én divisjon. I dag har antallet vokst til rundt 60 brassband fra store deler av landet, fordelt på fem divisjoner. En god miks av nasjonale og internasjonale dommere, gamle ”ringrever” så vel som nye fremadstormende talenter, dømmer i de ulike divisjonene.

Konkurransen starter tidligst kl. 9.00 og er ferdig senest kl. 19.30

Spilletid på scenen:

• Elite- og 1. divisjon : 24 minutter
• 2. divisjon : 21 minutter
• 3. divisjon : 19 minutter
• 4. divisjon : 18 minutter

Tidene gjelder fra første til siste tone, medregnet pauser og applaus!
Festkonserten går i Stavanger konserthus lørdag kveld og blir etterfulgt av resultater og premieutdeling. Vi kan love en underholdende og flott festkonsert før den spennende annonseringen av dagens resultater, solistpriser og gavepremier.

Siddis Brass avsluttes tradisjonelt med BrassNight på Clarion Hotel Stavanger, vårt faste Siddis-hotell. Her er alle deltakere velkommen! På grunn av alkoholservering blir det solgt fargede billettarmbånd. Vi takker alle korpsledere for at dere tar ansvar for deres mindreårige medlemmer med tanke på skjenkeloven og generell opptreden på offentlig serveringssted.

PåmeldIng – kun elektronisk!

Påmeldingsavgift pr. korps er kr. 8000,-.
Beløpet inkluderer lydopptak av korpsenes fremføring.

Påmelding skjer bare via påmeldingsskjema, og er gyldig etter at dere har betalt et depositum på kr 1000,- innen 15. juni til kontonummer 3201.21.87342

Husk å påføre korpsnavn og hva betalingen gjelder på alle innbetalinger!

Vennligst dobbeltsjekk at dette blir gjort, da det dessverre alltid er noen som ”glipper”. Depositum blir ikke refundert ved evt. avmelding, men blir selvsagt trukket fra korpsets sluttfaktura. Restbeløpet, kr. 7000,-, betales på sluttfaktura. 

Generelt

Meld korpset på i den divisjonen der dere føler dere hjemme. Ta utgangspunkt i tidligere Siddis Brass- og/eller NM-deltakelse. Vi gjør oppmerksom på at det er begrensninger på antall korps i hver divisjon, og derfor vil Siddis Brass forbeholde seg retten til å fordele eller begrense antallet påmeldte i hver divisjon. Berørte korps blir kontaktet. Våre vurderinger tar hensyn til de senere års resultater i Siddis Brass/NM. Divisjonsplassering blir presentert på vår hjemmeside innen 1. juli og kan ikke påklages.

Meldefrist for alle korpskollisjoner er 1. oktober. Siddis Brass kan ikke forholde seg til kollisjoner meldt etter denne fristen. Trekning og justering av spillerekkefølge blir gjort på forhånd og blir publisert på hjemmesiden innen 15. oktober.

Siddis Brass er en underholdningskonkurranse, og korpsene oppfordres til å velge repertoar deretter. Musikalsk innhold og fremførelse blir vurdert av et kyndig og suverent dommerpanel.

Siddis Brass disponerer noen få øvingslokaler som kan leies for kr. 1000,- pr. time. Send en e-post merket ’Øvingsrom’ og angi behov og tid, så vil vi fordele øvingstid så godt som mulig.

All skriftlig kommunikasjon går via e-post, så vennligst hold oss oppdatert om korpsets korrekte e-postadresse(r). Forsøk å merk e-post med tydelig korpsnavn og tema i emnefeltet.

Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål! Våre hjemmesider vil også jevnlig gi oppdatert informasjon etter at påmeldingsfristen er ute. Følg oss gjerne på Facebook.

Kontaktperson for Siddis Brass:

Jan Arve Hammerseth –  post@siddisbrass.no