Invitasjon 2018

Siddis Brass 2018 er lørdag 3. november. Det vil åpnes for påmelding i alle divisjoner i løpet av kort tid. Tidligere deltakerkorps vil også få invitasjon på e-post.