Om Siddis Brass

Underholdningskonkurransen Siddis Brass finner sted hver høst i Bjergsted Musikksenter (Stavanger Konserthus, Musikkonservatoriet og Musikkskolen).
Ved siden av det årlige norgesmesterskapet i Bergen, er Siddis Brass det viktigste arrangementet for norske brass band.

Siddis Brass går som hovedregel av stabelen første lørdag i november. I 2023 blir dette  lørdag 4. november.

Hvert brassband framfører et underholdningsprogram etter fritt valg innenfor en tidsramme på 18 – 24 minutter, etter hvilken divisjon korpset deltar i.
Opptak fra konkurransen har ved en rekke anledninger blitt sendt i NRK og BBC. Vinnerene i konkurransen kvalifiserer seg til deltakelse i den engelske konkurransen «Brass In Concert».

I Bjergsted i Stavanger kan Siddis Brass tilby brassbandene de beste konkurranseforhold, og sponsorer bidrar med attraktive premier.

Vertskapet og deltakerkorpsene er usedvanlig heldige som har en nærmest profesjonell stab i ryggen som trofast har stått på for å gjennomføre Siddis Brass og utvikle arrangementet til det det har blitt; en massemønstring av brassband med mange flotte prestasjoner. Siddis Brass har også bidratt til å øke kvaliteten på norske korps og formidle nytt repertoar.

Siddis Brass blir arrangert av Siddis Brass-komitéen, og Stavanger Brass Band er vertskap for, og eier av konkurransen.

E-post: post@siddisbrass.no